Construcció i reparacions:
Rehabilitació de façanes i patis de llums. Reformes en general
Revisió, avaluació i diagnosis de patologies, informes tècnics.
Treballs de construcció i paleteria. Enfoscats, rebocs, alicatats i aplacats, reparació de formigó, frontals de forjats i balcons, cornises, revestiment de tot tipus de paraments. Pladur: envans i sostres.

Treballs de pintura i decoració:
Pintures plàstiques, revestiments acrílics, esmalts, impermeabilitzacions. Hidrofugats. Treballs artístics.

Instal·lacions i manteniment:
Vivendes, locals, industria.
Instal·lacions elèctriques, il·luminació, automatismes i robòtica. Antenes.
Climatització, aire condicionat Muntatge de les unitats exteriors al terrat.
Centralització de comptadors, muntants, desaigües pluvials i sanitaris. Canalons. Calefacció. Bombes i grups de pressió.
Maquinaria i caldereria
Extraccions i xemeneies. Conductes de ventilació
Elements publicitaris. Cartells, panells, estructures publicitàries.
Instal·lació de xarxes de seguretat i línees de vida

Tancaments i serralleria:
Aluminis, vidres, persianes. Inoxidable. Murs cortina i tot tipus de paraments verticals i envans pluvials. Onduline. Portes automàtiques i de garatge.
Segellats i juntes de dilatació.
Fixacions de lloses i pedres. Ancoratges

Neteges: Façanes, Vidres, estructures. Persianes. Aigua a pressió.
Fusteria: Muntatge, tractament i conservació. Porticons, pèrgoles, marquesines, teuladetes. Parquets.
Emergències: Intervencions puntuals, petites reparacions, fuites, perill de despreniments.
Podes i desbroçats.
Conservació del patrimoni i monuments.
Control d’aus urbanes: Sistemes anticoloms, no tòxics i ecològics. Sistemes de barreres físiques punxes, cables, xarxes. Òptics: globus, ulls, lluminosos. Electrònics: repel·lents sònics i ultrasònics.

claraboia2celobert3pretori1