celobert4
podes10
rehabilitaciofacana1
 

 

 

IMG 20180511 132457 067Banc Atlàntic - Tarragona

Feines de revisió de la integritat dels paraments de les façanes.

Es van reparar les pedres en perill de despreniment, esquerdes i juntes en mal estat. Restaurant-les amb morter monocapa acabat pedra, i rejuntant amb massilla de polimer color beige. També es varen acollar amb tac inoxidable de 10, les pedres subceptibles de caure amb major facilitat. 

IMG 20180615 101851 273Treballs a Torres d'il·luminació:

Feines en torres de gran alçaria:

Torres de gran alçada, on treballar-hi es molt esposat o dificultós. Revisió de les luminaries, substitució de bombetes o equips, alineació dels focus...

20181210 102112a.fwIntal·lacions Antenes

Feines d'actualització o desguàs d'antenes obsoletes.

Els sistemes d'antenes amb el temps van canviant, queden obsoletes, antiquades i en perill de caure per la seva edad. Desmontem la antena i es posem una d'actual o moderna. Reparem averies en lloc inaccessibles.

patidellums1Cel obert:

Feines de restauració d'un cel obert:

 
Repàs de totes les parts dels paraments en mal estat i reparació, utilitzant el sistema antifissures-Weber: amb morters polimèrics enriquits amb fibra.
Neteja de tota la superficie manual o amb netejadora a pressió i aplicació de fixador consolidant de fons petrificant.
Com revestiments, utilitzem pintures de la màxima qualitat, Sikkens Alpha-acrilmat
- Pressupostos sense compromis -